graphical design element, fragments in shades of green

Titte-bøh! Nyt tema­num­mer er ude

DpT 2021#1 er ude nu og stiller skarpt på frygten og fasci­na­tio­nen af det uhyg­ge­lige i en pæda­go­gisk kontekst. Læs med om gys, gru og modige børn her