Titte-bøh! Nyt tema­num­mer er ude

Redak­tio­nen

DpT 2021#1 er ude nu og stiller skarpt på frygten og fasci­na­tio­nen af det uhyg­ge­lige i en pæda­go­gisk kontekst. Læs med om gys, gru og modige børn her

Giv et bidrag

Værsgo’ – du kan frit læse
Dansk pæda­go­gisk Tidsskrift!

Hvis du synes om det, du læser, og gerne vil have, at tids­skrif­tet bliver ved med at eksistere, håber vi, at du vil give et bidrag.

Scan med dit mobilkamera
Klip på knappen for at støtte