graphical design element, fragments in shades of green

Vi arbejder på tema­num­mer 2022#2, men der er samtidig nye artikler tilgængelige

Vores seneste tre artikler uden for tema er ”Omsorgsø­je­blikke: Vug­ge­stu­e­pæ­da­go­gers tavse viden om omsorg”, ”Enheds­mo­del for meto­de­valg i pædagogik” og ”Træ­ning­s­to­nen – Pæda­go­gers svar på diag­no­se­kul­tu­rens for­stå­else af børns udfor­drin­ger”
Du kan læse dem her.

Er du glad for DpT´s artikler og temanumre? Husk, det er altid muligt at give et bidrag via vores mobile pay løsning her. Bidrag går til, at DpT´s artikler publi­ce­res online og er frit tilgængelige.

Siden 1. januar 2020 har tids­skrif­tet været digitalt, og artik­lerne er frit til­gæn­ge­lige på hjem­mesi­den. Men der er stadig udgifter, der skal dækkes til hjem­meside, grafisk layout og admi­ni­stra­tion. Hvis Dansk pæda­go­gisk Tids­skrift skal overleve på længere sigt, har vi brug for, at tids­skrif­tets mange læsere bidrager. Selv små beløb fra mange gør en stor forskel!