graphical design element, fragments in shades of green

Vi holder Sam­ta­lesa­lon 25 januar 2024

Vi skyder 2024 i gang med en sam­ta­lesa­lon torsdag den 25. januar 2024. Temaet er: 

Et spørgsmål om klasse? Klas­se­be­gre­bets relevans og udfor­dring i den pæda­go­gi­ske forskning.

Du kan læse mere her og tilmelde dig på facebook