graphical design element, fragments in shades of green

Vi starter 2023 med nyt CfP: Dansk pæda­go­gisk forskning – en ubetinget succes?

View all posts

Antallet af pæda­go­gi­ske forskere stiger, antallet af publi­ka­tio­ner stiger og midlerne til pæda­go­gisk forskning øges stabilt. Men hvad gemmer der sig i og bag ved denne umid­del­bare succes? Hvilke typer af pæda­go­gisk forskning et det, der nyder fremme, og hvorfor? Indebærer denne suc­ces­hi­sto­rie om vækst også udfor­drin­ger – for hvem, hvad og hvorfor? 

I DpT 2023#3 vil vi stille skarpt på den praksis, tids­skrif­tet selv er en del af, nemlig dansk pæda­go­gisk forskning. Vi inviterer derfor bredt til bidrag, der fokuserer på den pæda­go­gi­ske forsk­nings betin­gel­ser, dens indhold og karakter, anven­delse eller for­bin­del­ser herimellem.

Læs Call for Papers her