Author: Kim Jerg

Ph.d., forsker, VIVE – Det nationale forsk­nings- og ana­ly­se­cen­ter for velfærd 
Forsideillustration. En et-benet mand i badebukser står på en høj stak af papirer, klar til at springe ud. I baggrunden trapper, der går op og ned.

Omsorgs­gi­ve­res del­ta­gelse i små børns lege i dagtilbud 

. Artiklen tager afsæt i viden fra inter­na­tio­nal lege- og barn­doms­forsk­ning og ana­ly­se­rer filmklip af samspil mellem små børn og pæda­gogstu­de­rende. Hermed bidrager artiklen med et samlet teoretisk grundlag for at tale om de mindste børns lege samt en analyse og dis­kus­sion af, hvordan omsorgs­per­so­ner kan ram­me­sætte, støtte og guide legende samspil med de yngste børn i dagtilbud.

Læs mere » 
Følg os på: