Author: Martin Blok Johansen

docent, VIA Uni­ver­sity College 
Forsideillustration for DpT 2023 #3

Om det som måske (stadig) savnes i dansk pæda­go­gisk forskning 

Tilbage i 1994 udgav Dansk pæda­go­gisk Tidskrift et nummer, der havde stort set det samme tema som det, du nu læser på din skærm. Det handlede om dansk pæda­go­gisk forskning, og bestod af artikler skrevet af en række af det, som man dengang sikkert ville have kaldt førende danske forskere. I denne samling indgik Om det som (måske) savnes i dansk pæda­go­gisk forskning skrevet af Staf Cal­lewa­ert (1932 – 2023).

Læs mere » 
dpt 2021-3 forside

”Vi kan ikke få øje på, hvad var meningen?”. Om pro­­fes­sions­­højskole-under­vi­­se­res oplevelse af mening og meningstab 

Artiklen ana­ly­se­rer nogle af de for­plig­ti­gel­ses­ud­for­drin­ger, som under­vi­sere på pro­fes­sions­højsko­lerne aktuelt er spændt ud mellem. Artiklen kon­stru­e­rer ikke en enty­dig­heds­for­tæl­ling, men viser, at der er klare hæld­nin­ger mod, at praksis val­o­ri­se­res positivt, mens forskning er mere negativt valoriseret.

Læs mere » 
Følg os på: