Forfatter: Peter Østergaard Andersen

Lektor, ph.d., Institut for Kom­mu­ni­ka­tion, Sektion for Pædagogik, Køben­havns Universitet 
Følg os på:

Giv et bidrag

Værsgo’ – du kan frit læse
Dansk pæda­go­gisk Tidsskrift!

Hvis du synes om det, du læser, og gerne vil have, at tids­skrif­tet bliver ved med at eksistere, håber vi, at du vil give et bidrag.

Scan med dit mobilkamera
Klip på knappen for at støtte