Author: Peter Øster­gaard Andersen

Lektor, ph.d., Institut for Kom­mu­ni­ka­tion, Sektion for Pædagogik, Køben­havns Universitet
Forsideillustration for DpT 2023 #3

Om det som måske (stadig) savnes i dansk pæda­go­gisk forskning 

Tilbage i 1994 udgav Dansk pæda­go­gisk Tidskrift et nummer, der havde stort set det samme tema som det, du nu læser på din skærm. Det handlede om dansk pæda­go­gisk forskning, og bestod af artikler skrevet af en række af det, som man dengang sikkert ville have kaldt førende danske forskere. I denne samling indgik Om det som (måske) savnes i dansk pæda­go­gisk forskning skrevet af Staf Cal­lewa­ert (1932 – 2023).

Læs mere » 
Følg os på: