Nyeste tema­num­mer

Eks­pe­ri­men­te­rende Analyser

I dette tema­num­mer dyrker vi analysen med det formål at genover­veje og nytænke den kritiske analyse af pæda­go­gi­ske forhold.

Temaets artikler dykker ned i analysens maskinrum og giver plads til reflek­sio­ner over – og eks­pe­ri­men­ter med – analyser.

Tema­num­me­ret sætter fokus på det ’tavse’ ana­ly­se­ar­bejde gennem seks artikler, der på vidt for­skel­lig vis linder på låget til analysens sorte boks og bidrager til nye reflek­sio­ner over pæda­go­gik­kens forhold til den kritiske analyse.

Kritiske, vel­do­ku­men­te­rede og skarpe analyser af pæda­go­gi­ske forhold og fænomener

Nyheder

DpT 2022#2 – kom med i analysens maskinrum 

Vi dyrker analysen og dykker ned maskin­rum­met. I dette tema­num­mer er der reflek­sio­ner over – og eks­pe­ri­men­ter med – analyser. Formålet er at genover­veje og nytænke

Følg os på: