Nyeste tema­num­mer

Dansk pæda­go­gisk forskning – en ubetinget succes?

Dansk forskning i pædagogik er en succes: flere insti­tu­tio­ner, orga­ni­sa­tio­ner, midler og publikationer.

Men hvad gemmer der sig i denne til­sy­ne­la­dende succes?

Hvilke typer af pæda­go­gisk forskning nyder fremme og hvorfor?

Hvilke udfor­drin­ger indebærer succesen – for hvem, hvad og hvorfor?

Hvad med mere grund­læg­gende kund­skabs­kri­te­rier og ‑for­vent­nin­ger.

Hvad med praksis?

Er der, med et omskrevet citat, måske (stadig) noget der savnes i dansk pæda­go­gisk forskning? Det dis­ku­te­rer dette temanummer.

Kritiske, vel­do­ku­men­te­rede og skarpe analyser af pæda­go­gi­ske forhold og fænomener

Nyheder

DpT har brug for din støtte 

DpT befinder sig i en alvorlig økonomisk knibe og har akut brug for din øko­no­mi­ske støtte.  Grundet ændrede Copydan regler er DpT’s økonomi truet. Tids­skrif­tet er

Vi holder Sam­ta­lesa­lon 25 januar 2024 

Vi skyder 2024 i gang med en sam­ta­lesa­lon torsdag den 25. januar 2024. Temaet er:  Et spørgsmål om klasse? Klas­se­be­gre­bets relevans og udfor­dring i den pæda­go­gi­ske forskning.

Følg os på: