Nyeste tema­num­mer

Tidlig indsats

Tidlig indsats lyder som et pæda­go­gisk og politisk mantra.

På tværs af en lang række sociale felter kaldes der på, at der skal sættes tidligere og tidligere ind, så poten­ti­elle problemer ikke udvikler sig og slår rod.

Tidlig indsats synes at have etableret sig som en slags selv­føl­ge­lig fornuft, der sjældent sættes spørgs­måls­tegn ved.

DpT sætter fokus på den tidlige indsats’ blinde vinkler og adres­se­rer de selv­føl­ge­lig­he­der, magt- og prak­sis­for­mer, som følger med mantraet.

Kritiske, vel­do­ku­men­te­rede og skarpe analyser af pæda­go­gi­ske forhold og fænomener

Nyheder

CfP: Spørgsmål om klasse 

Det er en udbredt fore­stil­ling, at klas­se­sam­fun­det hører fortiden til – at vi i dag så godt som alle hører til i mid­delklas­sen, når man ser bort

DpT har brug for din støtte 

DpT befinder sig i en alvorlig økonomisk knibe og har akut brug for din øko­no­mi­ske støtte.  Grundet ændrede Copydan regler er DpT’s økonomi truet. Tids­skrif­tet er

Følg os på: