Nyeste tema­num­mer

Ind­dra­gelse af børn og unge i udsatte posi­tio­ner – kon­flik­ter og dilemmaer

Børn og unge i udsatte posi­tio­ner skal inddrages – ikke mindst i deres egen ’sag’. Men ofte sker ind­dra­gel­sen ikke. Eller den kan være både dilem­ma­fyldt og kom­pli­ce­ret i praksis:

Tema­num­me­ret belyser og dis­ku­te­rer, hvordan ind­dra­gelse stiller sig for­skel­ligt for hen­holds­vis børn og unge og voksne professionelle.

Børn og unge i udsatte posi­tio­ner oplever langt fra at blive inddraget og lyttet til.

Det peger på, at praksis for ind­dra­gelse af børn og unge i udsatte posi­tio­ner gentænkes og udvikles 

Kritiske, vel­do­ku­men­te­rede og skarpe analyser af pæda­go­gi­ske forhold og fænomener

Nyheder

Lys og læsning – ny artikel 

På denne søndag kan du sætte dig i for­års­so­len med en ny artikel, som kaster lys over Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tet. Artiklen viser, at det allerede fra starten lykkedes

Følg os på: