Nyeste tema­num­mer

Uhygge, frygt og modige børn

Børn og unge både frygter og fasci­ne­res af det uhyg­ge­lige. Voksne fortæller skræm­mende eventyr, men er samtidig nervøse for om børn kommer til skade eller bliver væk. Er det omsorgs­fuld­hed og rettidig omhu eller en mis­for­stået sikkerhedskultur?

Selvom frygt er en følelse, som de fleste forbinder med ubehag, kan den også være fasci­ne­rende og måske endda lærerig?

Med dette tema­num­mer om uhygge, frygt og modige børn ønsker vi derfor at åbne dis­kus­sio­nen om frygt og uhygge i en pæda­go­gisk kontekst.

Kritiske, vel­do­ku­men­te­rede og skarpe analyser af pæda­go­gi­ske forhold og fænomener

Nyheder

Kom til Pæda­go­gisk samtale-salon den 11. maj 

Den pæda­go­gi­ske forsk­nings betin­gel­ser – mængde, kvalitet, finan­si­e­ring og kon­se­kven­ser heraf.Sam­ta­lesa­lon med Heine Andersen, Anne­grethe Ahrenkiel og Lene Mosegaard Søbjerg. Dato: 11. maj 2022 kl.

Følg os på: