Nyeste tema­num­mer

Selvom det kan være svært at huske her ved udgangen af 2020, hvor næsten alt har handlet om cor­o­navirus, bragte Mette Fre­de­rik­sens nytårs­tale anbragte børn og unge i politisk fokus.

”Et mere ret­fær­digt samfund starter med børnene”, sagde Mette Fre­de­rik­sen og talte om de sam­funds­mæs­sige for­plig­tel­ser til at tage sig af de børn, der har det allersværest.

Og hun præ­ci­se­rede: ”Flere udsatte børn skal have et nyt hjem. Tidligere end i dag. Og vilkårene for anbragte børn skal være langt mere stabile.”

Kritiske, vel­do­ku­men­te­rede og skarpe analyser af pæda­go­gi­ske forhold og fænomener

Nyheder

Nyt call om velfærdsuddannelser 

Aktuelt peger en række tendenser i relation til vel­færds­ud­dan­nel­serne på, at disse er under pres: Søgningen og optaget af stu­de­rende er flere steder vigende, ligesom det

DpT #4/20 – så er raketten skudt af 

Tema Anbragte: I Mette Fre­de­rik­sens nytårs­tale kom anbragte børn og unge i politisk fokus. Forud var gået God­havns­dren­ge­nes kamp for en und­skyld­ning for den behand­ling, de fik på

Så er DpT #3 på banen i fuld fart 

Temaet er I skam­me­kro­gen – om skam i opdra­gelse og under­vis­ning, som fremhæver, at skam er til­bø­je­ligt til at blive gjort usynlig i vore dage. Enten ses opdra­gelse og

Følg os på: