Author: Heidi Lykke Nissen

Lektor ved Køben­havns Professionshøjskole 

Hvordan skal læring forstås? 

Christian Aabro (red.): Den styrkede pæda­go­gi­ske læreplan – baggrund, per­spek­ti­ver og dilem­ma­er­For­la­get Sam­funds­lit­te­ra­tur, 2019218 sider, 225 kr ”Hvad laver du?” ”Nå så du under­vi­ser pædagoger, kan

Læs mere » 
pædagogik-og-fortælling

For­tæl­lin­gens polyfoni 

Hanne Hede Jørgensen, Jan Jaap Rothuizen og Line Togsverd: Pædagogik og for­tæl­ling – at fortolke, forstå og forny pæda­go­gisk praksis
Sam­funds­lit­te­ra­tur 2018
233 sider, 248 kr 

Læs mere » 
Videnskabsteori – om viden og forskning i praksis

Et værktøj for praksis 

”Meto­deau­tist!!!” sådan blev der kon­sta­te­ret henover den grønne dug ved eksa­mens­bor­det, hvor mor­gen­da­gens kommende pædagoger var ved at se dagens lys.

Læs mere » 
Følg os på: