Author: Jimmy Krab

Ph.d. og lektor ved Center for Pædagogik, Absalon
Forsideillustration. En et-benet mand i badebukser står på en høj stak af papirer, klar til at springe ud. I baggrunden trapper, der går op og ned.

Andre betin­gel­ser – Hver­dags­liv med vari­e­rende funk­tions­evne, handicap og diagnoser 

I dette nummer af DpT sætter vi fokus på, hvad vari­e­rende funk­tions­evne, handicap og diagnoser betyder for børns, unges og forældres hver­dags­liv, f.eks. i forhold til in- og eks­klu­sion, del­ta­gel­ses­mu­lig­he­der, iden­ti­tets­dan­nelse og aner­ken­delse. Gennem seks viden­ska­be­lige artikler præ­sen­te­res og belyses nye teorier, begreber og kritiske per­spek­ti­ver, som kun i et begrænset omfang er kendte og tidligere anvendt i empiriske analyser i Danmark.

Læs mere » 
Følg os på: