Author: Karen Ida Dannesboe

Tidligere docent i forsk­nings­pro­gram­met ’Inklusion og hver­dags­liv’, Anvendt Vel­færds­forsk­ning, UCL Erhvervsa­ka­demi og Professionshøjskole 

Skemaer for en nedlukket hverdag 

Da insti­tu­tio­ner og arbejds­plad­ser lukkede ned under Covid-19-pandemien i foråret 2020, skulle bør­ne­fa­mi­lier pludselig balancere skole, arbejde og fami­li­e­liv inden for hjemmets fysiske
rammer.

Læs mere » 
Følg os på: