Author: Søren Langager

ph.d., lektor, Pæda­gog­ud­dan­nel­sen, Pro­fes­sions­højsko­len Absalon 
DPT Temanummer forside - Kunst, politik og pædagogik

TEMAINDLEDNING: Kunst, politik og pædagogik 

Gennem årene har DpT haft flere temaer om kunst og æstetisk arbejde i pæda­go­gisk praksis. I 1999 med ”Æstetik, kunst og pædagogik” (DpT nr. 4/1999) og ti år senere med temaet ”Æstetik” (DpT nr. 2/2010). I disse temanumre var fokus især på spørgs­må­let om æste­tik­kens generelle betydning for pæda­go­gisk praksis, samt en pro­ble­ma­ti­se­ring af æste­tik­kens til­sy­ne­la­dende (politiske) ned­pri­o­ri­te­ring i samme praksis. 

Læs mere » 
Følg os på: