graphical design element, fragments in shades of green

dag­in­sti­tu­tio­ner

DpT 2023 #1 forside. En gruppe unge i forskellige positioner; tre i samtale, en med ryggen til og en sidder og støtter hovedet med en hånd.

Skriften på væggen – Når børn skaber literacy i daginstitutionen 

Med udgangs­punkt i en analyse af tre lite­ra­cy­be­gi­ven­he­der i dag­in­sti­tu­tio­ner sætter vi i denne artikel fokus på, hvordan literacy indgår som en del af børns sociale praksis og som med­ska­bende af sprog­mil­jøet i insti­tu­tio­nen, og hvordan sted, affekt og mate­ri­a­li­tet spiller en central rolle i børnenes betyd­nings­dan­nelse omkring literacy.

Læs mere » 
Forside til temanummer 2021 1 - design: meskovbakke

Policy-dags­ord­­ner og idealer om familiers og børns hjemmemiljø 

I denne artikel ana­ly­se­rer jeg, hvordan policy-dags­ord­­ner om tidlig læring kan ses som en del af soci­al­po­li­tik­ker om risiko og fore­byg­gelse for familier og børn. Dette berører, hvordan policy om tidlig læring omfatter vær­di­la­dede spørgsmål som, hvad der er det rette hjem­me­miljø, og hvad der ikke er. 

Læs mere »