graphical design element, fragments in shades of green

pædagoger

“Passende” pædagoger i det fleksible skoleskema 

Artiklen under­sø­ger skole­le­de­res designs af fleksible sko­le­ske­maer for at se på, hvordan varianter af fleksible sko­le­ske­maer tilbyder for­skel­lige orga­ni­sa­to­ri­ske sub­jekt­po­si­tio­ner for pæda­go­gers faglighed i skolen. 

Læs mere »