Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email

pæda­go­gik­kens glemmebog

Pæda­go­gik­kens glemmebog: Benny Lihme 

Denne gang har vi valgt en tekst, som kom­ple­men­te­rer, kom­men­te­rer og kon­tek­stu­a­li­se­rer de fem artikler fra temaet om Anbragte, nemlig Benny Lihmes kronik ”Afvig som identitet”, som Infor­ma­tion bragte i 1974.

Læs mere » 
DPT Temanummer forside - Kunst, politik og pædagogik

PÆDAGOGIKKENS GLEMMEBOG 

– REAKTUALISERING AF PÆDAGOGISK TANKEGODS Her fort­sæt­ter serien Pæda­go­gik­kens glemmebog – Reak­tu­a­li­se­ring af pæda­go­gisk tankegods, hvor vi bringer tekster, som har sat spor i pæda­go­gik­kens landskab,

Læs mere » 

Giv et bidrag

Værsgo’ – du kan frit læse
Dansk pæda­go­gisk Tidsskrift!

Hvis du synes om det, du læser, og gerne vil have, at tids­skrif­tet bliver ved med at eksistere, håber vi, at du vil give et bidrag.

Scan med dit mobilkamera
Klip på knappen for at støtte