Author: Bodil Christensen

Lektor ved lærer­ud­dan­nel­sen i Aalborg, UC Nordjylland 

Dialog i praksis 

Olga Dysthe, Ingunn Johanne Ness, Preben O. Kir­ke­gaard (red.):  Dialogisk pædagogik, kre­a­ti­vi­tet og læring­Klim 2020386 sider, 399 kr  ”Jeg ønsker at eleverne skal stille spørgsmål som:

Læs mere » 
Det lærende menneske (forside)

Samle sit eget verdensrum 

De seks per­spek­ti­ver på læring er læring gennem tænkning og erfaring, gennem kon­struk­tio­ner, nar­ra­ti­ver, gennem æstetisk praksis, gennem eksi­sten­ti­elle valg og gennem deltagelse.

Læs mere » 
Forside Talentudvikling og Elitesport i Skolen

Formidler et stærkt fagligt indhold 

Jens Christian Nielsen og Jesper Stilling Olesen: Talen­t­ud­vik­ling og eli­tesport i sko­lenÅr­hus Uni­ver­si­tets­for­lag 2019, Asterisk-serien226 sider, 230 kr Marianne Florman er årgang 1964. Hun vandt olympisk guld

Læs mere » 
Følg os på: