Aktuelt

Hvilken betydning har den kapi­ta­li­sti­ske sam­funds­mo­del for soci­al­pæ­da­go­gisk praksis? 

I årets sidste tema­num­mer præ­sen­te­res seks analyser af soci­al­pæ­da­go­gik­kens politiske økonomi. Læs med om mag­t­re­la­tio­ner, ram­me­be­tin­gel­ser, sty­rings­stra­te­gier, mar­keds­gø­relse, statslig øko­no­mi­se­ring, videns­for­mer, mar­gi­na­li­se­ring, men­ne­ske­syn, faglig pessimisme.

Læs mere » 

Masser af nyt – 2x CfP og ny samtalesalon 

2022#3 CfP: Seksu­a­li­tet og pædagogik – grænser og lyst De seneste års #metoo-bølger har sammen med et øget fokus på iden­ti­tetspo­li­ti­ske spørgsmål revi­ta­li­se­ret og inten­si­ve­ret diskussionen

Læs mere » 

Nyt call om social (u)retfærdighed

I DpT nr.4/2021 sætter vi social (u)retfærdighed på dags­or­de­nen for at undersøge og blive klogere på, hvad eks­pli­citte begrebs­lig­gø­rel­ser eller impli­citte for­stå­el­ser af social (u)retfærdighed

Læs mere »