Aktuelt

Fler­fag­ligt fokus på psykisk sundhed

Jeppe Oute, Stinne Glasdam & Ottar Ness: Den psyko-politiske, den køns­po­li­ti­ske og den radikale – dis­kus­sio­ner af men­ne­ske­syn og etiske per­spek­ti­ver i tre domi­ne­rende fore­stil­lin­ger om god praksis

Læs mere »

Tre nye anmel­del­ser

Aktuelle bøger af Alexander von Oettingen (red.), Martin Blok Johansen (red.) samt Kirsten Elisa Petersen og Janne Hedegaard Hansen (red.) er anmeldt. Læs dem her

Læs mere »

Nyt Call for Papers

Temaet i DpT nr. 1/22 har titlen Tillid og mistillid i pæda­go­gers rela­tio­ner til sam­ar­bejds­part­nere. I dette CfP inviteres til at levere bidrag til temaet ved at indsende abstract til en artikel.

Læs mere »