Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email

Anmel­delse

Inklusion og eksklusion - bogforside

Mange læk­ker­bid­s­ke­ner

En grundbog om inklusion og eks­klu­sion er ikke en, der går 12 på dusinet af. Kirsten Elisa Petersen og Janne Hedegaard Hansen (red.): Inklusion og eks­klu­sion. En grundbog anmeldt af Niels Rosendal Jensen

Læs mere »
Æstetik og pædagogik - bogforside

Hverken enkelt eller entydigt

Sjældent har beteg­nel­sen “kalej­dosko­pisk” været så velvalgt som her. Martin Blok Johansen (red.): Æstetik og pædagogik anmeldt af Carsten Fogh Nielsen.

Læs mere »
Pædagogiske tænkere - bogforside

En bog båret af Brezinka

Hvor mange medlemmer af det danske pæda­go­gi­ske community kender Wolfgang Brezinka? Anmel­delse af Alexander von Oettingen (red.): Pæda­go­gi­ske tænkere. Bidrag til empirisk uddan­nel­ses­forsk­ning

Læs mere »
15 aktuelle læringsteorier

Ind­ven­ding mod læringens politik

Knud Illeris (red.): 15 aktuelle lærings­te­o­rierSam­funds­lit­te­ra­tur 2019278 sider, 298 kr. Har Knud Illeris ikke altid været den, der beskrev, hvordan man lærer noget? Jo, det

Læs mere »
pædagogik-og-fortælling

For­tæl­lin­gens polyfoni

Hanne Hede Jørgensen, Jan Jaap Rothuizen og Line Togsverd: Pædagogik og for­tæl­ling – at fortolke, forstå og forny pæda­go­gisk praksisSam­funds­lit­te­ra­tur 2018233 sider, 248 kr Anmeldt

Læs mere »
Videnskabsteori – om viden og forskning i praksis

Et værktøj for praksis

”Meto­deau­tist!!!” sådan blev der kon­sta­te­ret henover den grønne dug ved eksa­mens­bor­det, hvor mor­gen­da­gens kommende pædagoger var ved at se dagens lys.

Læs mere »
Undervisning, dannelse og ungdomsliv

Læreren må reflek­tere i det uvisse

Dion Rüsselbæk Hansen, Lene Larsen & Michael Paulsen: Under­vis­ning, dannelse og ung­doms­liv – reflek­sions­per­spek­ti­ver og lærer­ud­dan­nelseSyddansk Uni­ver­si­tets­for­lag, 2019123 sider, 175 kr. Nutidens lærere står i et uhyre

Læs mere »
Olympic Education. An international review

Idræts­pæ­da­go­gisk monument

Edited by Roland Naul, Deanna Binder, Antonin Rychtecky, Ian Culpan: Olympic Education. An inter­na­tio­nal reviewRout­ledge, 2018361 sider, paperback £36, hardback £120 Naul, Binder, Rychtecky and

Læs mere »